ODY Belgesi nedir?

Orta Düzey Yönetici Belgesinin Kısaltmasıdır. Orta Düzey Yöneticilerin Mesleki Yeterlilik Belgesidir

Orta Düzey Yönetici Belgesi Nedir Ne İşe Yarar?

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen Orta Düzey Yöneticiler meslek grubuna uygun bir ODY Belgesine sahip olmalıdır. ODY belgesi alacak kişilerin en az ortaokul düzeyinde eğitim almış olması şarttır
Yetkili Eğitim Kurumlarından aldıkları eğitim sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarında Başarı Gösterenler Orta Düzey Yönetici Belgesine ya da ODY Belgesine sahip olurlar.

ODY Belgesi Sınavları

ODY Sınavları 40 soruluk testlerde 100 üzerinden en az 70 alanlaralar ODY belgeleri verilir.

ODY Belgesi Çeşitleri Nelerdir?

ODY Belgeleri kendi arasında 4 ayrı guruptan oluşur. Bunlar SRC Belgelerindeki gibi mesleki sınıflırma ile birbirinden ayrılır. ODY1 belgesi sahibi olan yöneticiler ODY2 belgesine de sahip olurlar. Benzer Şekilde ODY3 sahibi yöneticilerde ODY4 Belgesini almış sayılır.

ODY 1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

Kara Yolu İle Uluslar Arası Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmaların Orta Düzey Yöneticileri Bu Belgeye Sahip Olmalıdır.

ODY 2 Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı

Kara Yolu İle Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmaların Orta Düzey Yöneticileri Bu Belgeye Sahip Olmalıdır.

ODY 3 Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı

Kara Yolu İle Uluslar Arası Eşya-Kargo Taşımacılığı Yapan Firmaların Orta Düzey Yöneticileri Bu Belgeye Sahip Olmalıdır.

ODY 4 Yurt İçi Eşya-Kargo Taşımacılığı

Kara Yolu İle Yurt İçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Yapan Firmaların Orta Düzey Yöneticileri Bu Belgeye Sahip Olmalıdır.

Kimlerin ODY Belgesi Alması Gerekir?

Orta Düzey Yönetici Belgesi
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen Orta Düzey Yöneticiler meslek grubuna uygun bir ODY Belgesine sahip olmalıdır.
B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet Üst Düzey Yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir.

Hemen Arayın