ÜDY Belgesi Nedir?

Üst düzey yönetici belgesinin kısaltmasıdır. Üst Düzey Yöneticilerin Mesleki Yeterlilik Belgesidir

Üst Düzey Yönetici Belgesi Nedir Ne İşe Yarar?

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen Üst Düzey Yöneticilerin Alması Gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir. ÜDY belgesi alacak kişilerin en az lise mezunu olması şarttır

Yetkili Eğitim Kurumlarından aldıkları eğitim sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarında Başarı Gösterenler Üst Düzey Yönetici Belgesine ya da ÜDY Belgesine sahip olurlar.

ÜDY Belgesi Sınavları

ÜDY Sınavları 40 soruluk testlerde 100 üzerinden en az 70 alanlara ÜDY belgeleri verilir.

ÜDY Belgesi Çeşitleri Nelerdir?

ÜDY Belgeleri kendi arasında 4 ayrı guruptan oluşur. Bunlar SRC Belgelerindeki gibi mesleki sınıflırma ile birbirinden ayrılır. ÜDY1 belgesi sahibi olan yöneticiler ÜDY2 belgesine de sahip olurlar. Benzer Şekilde ÜDY3 sahibi yöneticilerde ÜDY4 Belgesini almış sayılır.

ÜDY 1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

Kara Yolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmaların üst düzey yöneticileri, yetkili eğitim kurumlarından ÜDY1 eğitimi aldıktan sonra milli eğitim bakanlığının açtığı ÜDY1 sınavlarına katılma hakkı kazanırlar. Başarılı olanlar ÜDY1 belgesi sahibi olurlar.

ÜDY 2 Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı

Kara yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üst düzey yöneticileri, yetkili eğitim kurumlarından ÜDY2 eğitimi aldıktan sonra milli eğitim bakanlığının açtığı ÜDY2 sınavlarına katılma hakkı kazanırlar. Başarılı olanlar ÜDY2 belgesi sahibi olurlar.

ÜDY 3 Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı

Kara Yolu İle Uluslar Arası Eşya-Kargo Taşımacılığı Yapan Firmaların Üst Düzey Yöneticileri, Yetkili Eğitim Kurumlarından ÜDY3 Eğitimi Aldıktan Sonra Milli Eğitim Bakanlığının Açtığı ÜDY3 Sınavlarına Katılma Hakkı Kazanırlar. Başarılı Olanlar ÜDY3 Belgesi Sahibi olurlar.

ÜDY 4 Yurt İçi Eşya-Kargo Taşımacılığı

Kara yolu ile yurt içi eşya-kargo taşımacılığı yapan firmaların üst düzey yöneticileri, yetkili eğitim kurumlarından ÜDY4 eğitimi aldıktan sonra milli eğitim bakanlığının açtığı ÜDY4 sınavlarına katılma hakkı kazanırlar. Başarılı olanlar ÜDY4 belgesi sahibi olurlar.

Kimlerin ÜDY Belgesi Alması Gerekir?

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen Üst Düzey Yöneticilerin Alması Gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
Yetkili Eğitim Kurumlarından aldıkları eğitim sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarında Başarı Gösterenler Üst Düzey Yönetici Belgesine ya da ÜDY Belgesine sahip olurlar.
Kara Yolu taşıma yönetmeliği kapsamında B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet Üst Düzey Yönetici ve Orta Düzey Yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri gerekir.

Hemen Arayın